Vědomá komunikace s dětmi

"Chválíte děti nebo je oceňujete?"

"Chválíte děti
nebo
je oceňujete?"

Zpřístupněte si zdarma video, ve kterém objevíte
rozdíl mezi oceněním a chválou.
Zjistíte, proč jedno děti motivuje,
zatímco druhé spíš brzdí a odrazuje

Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem :O>)