Motyčkovic klika z. s. 

a lektor vědomé komunikace

Zdeněk Okleštěk

Vás zvou 

Logo

Motyčkovic klika z. s. 

a lektor vědomé komunikace

Zdeněk Okleštěk

Vás zvou 

na přednášku pro rodiče, učitele, vychovatele a vedoucí dětských skupin

"Jak budovat rodičovskou autoritu"

"Jak budovat
rodičovskou autoritu
"

Jak budovat rodičovskou autoritu

"Ten pacholek si ze mě dělá jednoduše legraci!

  Vůbec mu nevadí, co mu říkám!
Navíc je drzej a dělá si co chce.

  Vůbec nectí mou autoritu.

  Tak tohle dítě bude mít problém s autoritami už pořád."

Autorita, autorita, autorita a problémy s ní spojené. Také to slýcháte? Nebo dokonce takové výroky sami užíváte? A víte, kde je zakopaný pes? Víme o autoritě málo a tak ji snadno zaměňujeme za něco, čím není a očekáváme od ní něco jiného, než nám může přinést.

Možná si říkáte, že autority se přeci ctít musí, protože kam bychom jako společnost došli. Souhlasím s vámi, ale je tu jedno zásadní "ale".

Autorita totiž může mít dvě podoby. Buď je formální, která je človeku dána jeho rolí - rodiče, učitele, policisty, průvodčího, revizora, soudce,...... To je ona podoba, kterou jsme si jako společnost odsouhlasili ctít, aby nám pomáhala ve fungování našeho společenství.

Vedle toho je ale také autorita neformální a tu nám nikdo nepřidělí, do té nás nikdo nejmenuje. Tu si musíme vybudovat svým úsilím, svým postojem k druhým lidem (i dětem !), svým způsobem komunikace. 

A problém bývá skryt v tom, že člověku v nějaké roli právě neformální autorita chybí! Ďábelské na tom je, že si tuto neformální autoritu nemůže vymoci silou. Navíc, pokud neformální autoritu nemá, pak se drolí a hroutí i jeho autorita formální.

A najednou je tu revizor, policista, průvodčí, učitel, rodič,.... ze kterého si ostatní (ani děti) nic nedělají. Je jim pro smích a nepomůže mu ani vysoká čepice, uniforma, služební odznak, křik nebo svištící ukazovátko.

Jak z toho ven?
Jak se stát opravdovou
neformální autoritou
a užívat si jejích efektů?

Přijďte si poslechnout a společně objevit

  • Jaké je místo autority ve výchově.
  • Co to vlastně autorita je a co není.
  • Jak ji neztrácet, ale posilovat.
  • Jak to udělat, aby nám i dětem byla dobrým
    nástrojem i zdrojem vzájemné pohody a úcty.

Knihkupectví Fryč
Pražská 14
Liberec
mapa

úterý 26. 9. 2023
 od 17:00 do 18:30 hod.

Rezervace místa a platba vstupného
jsou možné pouze elektronicky.
Děkujeme za pochopení.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Chcete-li se přednášky zúčastnit, zarezervujte si včas místo.

Budete mít jistotu, že se na přednášku vejdete a před jejím termínem obdržíte připomínku e-mailem.

Přednáška začíná za:

Na rychlosti záleží

  • Kapacita přednáškové místnosti je omezena.
  • Pro rezervaci místa je rozhodující datum odeslání.
  • Registraci proto neodkládejte.

"Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem." :O>)