Vědomá komunikace s dětmi

Nevíte si občas s dětmi rady?

Chcete lépe rozumět situacím, které s nimi prožíváte?

Umět s nimi komunikovat ke vzájemné spokojenosti?

Bulí, vztekají se, berou druhým hračky. Dělají, co nemají a nedělají, co mají. Nedávají pozor, jsou drzí, perou se, odmlouvají, uráží se, mluví sprostě, lítají. Anebo opačně. Nechtějí nic dělat, nemluví, nereagují, mají nulové sebevědomí, nezdraví a nedá se s nimi hnout. ...

Všem nám na nich záleží, máme je rádi, ale dohodnout se s nimi, umravnit je, usměrnit je, fungovat s nimi  bez křiku, výhružek, pohlavků a vlastní zloby. Jde to vůbec?

Pomoci vám může vědomá komunikace s dětmi. O co jde?

Je to suma vědomostí a dovedností, které člověku umožňují komunikovat efektivně.  Tj. správně "číst", co všechno se mezi ním a dítětem (druhým člověkem) v aktuální situaci odehrává. Rozumět tomu, co se děje a proč to tak je. Vnímat všechny roviny probíhající komunikace a vědomě volit optimální komunikační postup k dosažení svého cíle, bez zbytečných konfliktů a zatěžování vzájemného vztahu. Vědomě zvoleným přístupem posilovat svou rodičovskou, učitelskou či trenérskou autoritu i sebevědomí dítěte, vytvářet atmosféru pohody a spolupráce

Každý den slunce nesvítí, ale mnohé z toho, co s dětmi prožíváme, skutečně ovlivnit lze. Začít uplatňovat efektivní komunikaci s dětmi není úplně jednoduché neboť jde především o změnu vlastního postoje. Lze se ji ale naučit. Tedy, pokud to alespoň zkusíte..... :O>)

Co všechno vám může pomoci

Přednášky

Na přednáškách se například dozvíte, k čemu slouží autorita a jak ji budovat. Jak podporovat a posilovat zdravé sebevědomí dětí i to, proč jsou naše vzájemné vztay pro komunikaci tak důležité.

Škola vědomé komunikace

Zjistíte, co vám brání se s dětmi domluvit. Najdete klíč jak si s nimi rozumět. Jak je dovést k tomu, aby vás chtěly poslouchat. Naučíte se komunikovat i žít s dětmi ve větší vzájemné pohodě a úctě.

Konzultace

Prostřednictvím osobních nebo on-line konzultací spolu rozebereme problémy, které s dětmi zažíváte. Najdeme jejich kořeny i možná řešení. Neostýchejte se zavolat. (776 548 860)

Mentoring

Vám poskytne zpětnou vazbu ke komunikaci v průběhu vašeho vyučování, tréninku nebo schůzky s dětmi. Poznáte, jak vaše komunikační dovednosti ovlivňují práci skupiny i vztahy mezi dětmi a vámi.

Zeptejte se jak řešit problémy nebo zvládat situace, které s dětmi zažíváte.

Každé druhé úterý prostřednictvím internetu
živě - on-line - zdarma. 

"Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem."