Přednáška pro rodiče, učitele, vychovatele a vedoucí dětských kolektivů

"Děti, digitální závislost a my"

Proč vidíme kolem sebe tak často děti „přikované“ k televizi, počítači, tabletu nebo chytrému telefonu? Proč jim děti věnují tolik pozornosti a času? Jsme svědky nebývalého rozmachu učení nebo tichého, špatně rozlišitelného nástupu závislosti? Jsou technologie v rukách dětí problémem? Jak k tomuto tématu přistupovat?

Téma digitální závislosti dětí (ale i dospělých) jsem původně jako součást vědomé komuikace s dětmi nezamýšlel. Zrodilo se samovolně z potřeb posluchačů na přednáškách, účastníků v kurzech. Teprve postupně jsem si uvědomil, kolik má toto téma s vědomou komunikací společného.

Je-li vědomá komunikace o tom, že plně vnímáme situaci, ve které se s druhým člověkem (dítětem) právě nacházíme, jsme schopni ji přečíst jako schéma, víme proč se odvíjí právě tak, jak se odvíjí a umíme zvolit odpovídající přístup i reakci, pak je vztah člověka a digitální technologie jen dalším tématem vědomého bytí.

I ve vztahu k digitálním technologiím bychom měli umět vnímat a vidět, co se s námi (dětmi i dospělými) děje a proč. Na základě tohoto poznání pak umět zvolit k technologiím správný přístup, odpovídajícím způsobem na ně reagovat.

Přijďte společně objevit, proč se lidská mysl tak ráda nechá vést, kolébat a vláčet virtuálním světem. Jak na ni technologie působí, co vyvolává. Jak ovlivňuje jednotlivce i celou společnost. A co se s tím vším dá dělat.

Přijďte si poslechnout a společně objevit

  • Proč je tak těžké odvést děti od obrazovky, monitoru nebo displeje?
  • Je to problém nebo je to normální vývojová fáze?
  • Proč kluci víc hrají hry a holky visí na sociálních sítích?
  • Kde začíná hranice závislosti?
  • Kdo jsou "digitální vdovy" a kdo "bíložraví muži"?
  • Jak předcházet a jak se bránit technologické závislosti?

Přednášku pro vaši instituci
(školu, knihovnu, kulturní nebo mateřské centrum, rodičovskou skupinu,...)
si můžete objednat telefonicky na čísle 776 548 860
nebo prostřednictvím tohoto formuláře:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány podle těchto zákonných pravidel.

"Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem."