„Výrobci chytrých telefonů a aplikací tvoří, znají a využívají naše závislosti…“

Proč, když se zabývám tématem vědomé komunikace dospělých s dětmi, zvedám ještě i téma vlivu digitálních technologií? To je přeci o komunikaci mezi člověkem a strojem, zařízením.

Je to pravda, a i proto jsem se tomuto tématu dost dlouho nevěnoval. Jenže téma začalo velmi intenzivně prosakovat při setkáváních s rodiči dětí v kurzech a na přednáškách.

Mobily, tablety, počítače, ale i televize prostoupily naše životy. A ty nejenom velmi intenzivně ovlivňují, ale i značně komplikují. Mnoho rodičovských nebo výchovných problémů má společný počátek, společný zdroj. A tím je právě neuvědomování si vlivu digitálního a mediálního světa na naše prožívání, chování i vzájemné vztahy. Dětí i dospělých.

„Výrobci chytrých telefonů a aplikací tvoří, znají a využívají naše závislosti…“ říká adiktolog Vacek.

Chcete-li se dozvědět o vlivu technologií na děti, ale i na nás dospělé víc, zjistit, kde se nevědomky pouštíme na tenký led, poslechněte si specialistu na léčbu závislostí, adiktologa Jaroslava Vacka.

Rozhovor na téma závislosti na mobilech s ním na Českém rozhlasu Plus připravila a vedla Eva Kézrová.

Rozhovor si můžete pustit zde:

Nedejte se odradit tím, že po spuštění záznamu uslyšíte část zpravodajství a hlášení o situaci na českých silnicích :O>). Samotný rozhovor začíná až pár desítek vteřin po začátku záznamu.

Až si rozhovor poslechnete, napište mi do komentářů na konci této stránky, jak se s vlivem technologií na vaše děti (žáky) potýkáte vy. Z vašeho příběhu se může poučit i mnoho dalších čtenářů a posluchačů.