Škola vědomé komunikace

V jejích šesti blocích se naučíte poslouchat a intenzivně vnímat podvědomou rovinu komunikace, kterou, ač je pro nás mimořádně důležitá a velmi silně nás ovlivňuje, jsme se naučili neslyšet a nevnímat. Ztratili jsme s ní kontakt a přestali jsme si rozumět. Rodiče s dětmi, ale i dospělí mezi sebou.

V průběhu našich setkání tuto rovinu znovu objevíme. Přijdeme na to, proč se člověk v komunikaci s okolím chová právě tak, jak se chová. Proč reaguje způsobem, který jsme neočekávali, ani jsme si ho nepřáli. A jak to udělat, aby to příště bylo jinak, lépe, příjemněji. Abychom si rozuměli.

Škola vědomé komunikace vás nenaučí druhými lidmi manipulovat, lámat je, vítězit nad nimi, ale otevře vám cestu k sobě navzájem. Cestu porozumění, spolupráce a vzájemného respektu. 

Po absolvování budete rozumět nejrůznějším situacím, které s dětmi zažíváte. Budete vědět proč se dějí, proč mají průběh, jaký mají a budete vědět, jak v nich reagovat tak, abyste z nich vy i děti (váš partner) vyšli silnější, spokojenější.

První dvě setkání'
zpracovávají téma:

"Jak se domluvit s dětmi
a dosáhnout spolupráce"

Komunikace s dětmi

Do školy vědomé komunikace s dětmi přichází účastníci nejčastěji proto, že chtějí,  aby je děti víc poslouchaly. Tedy aby dělaly to co si dospělí přejí nebo myslí, že je dobré a správné. Nerozumí ale tomu, proč se děti této oprávněné snaze nechtějí podřídit a musí se s nimi stále zlobit.

Překvapivě velkou roli zde mohou hrát "komunikační přešlapy". Nevědomé chyby a návyky v přístupu a komunikaci, které spravedlivé úsilí naprosto maří. V prvních dvou částech našeho programu tedy objevíme své "komunikační přešlapy", zjistíme proč nefungují a čím je nahradit.

Druhé dva bloky
věnujeme tématu:

"Jak pomáhat dětem
zvládat jejich emoce"

Dítěti se nedaří, je smutné, otrávené, pláče. Spěcháme s pomocí, s podporou. Jsme připraveni emoce tišit, odvádět pozornost k náhradnímu cíli, proměnit situaci v legraci nebo poradit jak příště jinak a lépe. Vděku se ale nemusíme dočkat. Naše snaha zachraňovat, řešit a radit může vše ještě zhoršit. Proč?

Jindy se dítě snaží domoci svého křikem, urážením se, válením po zemi, nebo na nás i útočí. Jsme připraveni ukázat mu, kdo je tady pán, přemoci a potrestat jeho zlobu. Pak je nám divně a přemýšlime, jestli to nešlo jinak. A ono "jinak" je předmětem právě tohoto dvojbloku.

V závěrečném bloku
se naučíte:

"Jak zvládat vlastní emoce
a řešit problém s dětmi"

Objevili jsme komunikační přešlapy a umíme je nahradit účinnějšími způsoby komunikace. Emocemi nabité situace zvládáme empatickou reakcí z druhého bloku, a tak už zbývá jen zvládnout situace, kdy jsme sami rozčilení. Naučit se je prožívat tak, abychom si ulevili a přitom neztratili ostatní.

Když se pak situace zklidní, nezbývá než najít spolu s dětmi řešení problému, nastavit si nově pravidla nebo se vyrovnat s důsledky předchozího jednání. Vystoupit z role soudce a nechat děti řešit si své problémy samostatně. A o tom je tento třetí, závěrečný dvojblok.

Tříměsíční program

můžete absolvovat
v podzimním, zimním nebo jarním termínu.

Skládá se z šesti tříhodinových setkání,
v nichž jsou vyučována výše uvedená témata.

Chcete-li se programu zúčastnit,
 vyberte si z aktuálního přehledu termínů.

Pokud vám vypsané termíny nevyhovují,
prosím zaregistrujte se.

Nově přidané termíny vám pošlu e-mailem.


"Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem."