Mnohé z trablů, které s dětmi nejrůznějšího věku zažíváte, vám pomůže až překvapivě dobře řešit 

"Vědomá komunikace s dětmi"

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány podle platných zákonných pravidel.

Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem :O>)