Vědomá komunikace s dětmi - verze 1.1

Nevíte si občas s dětmi rady?

Chcete lépe rozumět situacím, které s nimi prožíváte?

Umět s nimi komunikovat ke vzájemné spokojenosti?

  Naučte se komunikovat tak,

Bulí, vztekají se, berou druhým hračky. Dělají, co nemají a nedělají, co mají. Nedávají pozor, jsou drzí, perou se, odmlouvají, uráží se, mluví sprostě, lítají. Anebo opačně. Nechtějí nic dělat, nemluví, nereagují, mají nulové sebevědomí, nezdraví a nedá se s nimi hnout. ...

A nedej bože, když jim něco řeknete! :O>)

Všem nám na nich záleží, máme je rádi, ale dohodnout se s nimi, umravnit je, usměrnit je, fungovat s nimi  bez křiku, výhružek, pohlavků a vlastní zloby. Jde to vůbec?

Pomoci vám může vědomá komunikace s dětmi. O co jde?

Je to suma vědomostí a dovedností, které člověku umožňují komunikovat efektivně.  Tj. správně "číst", co všechno se mezi ním a dítětem (druhým člověkem) v aktuální situaci odehrává. Rozumět tomu, co se děje a proč to tak je. Vnímat všechny roviny probíhající komunikace a vědomě volit optimální komunikační postup k dosažení svého cíle, bez zbytečných konfliktů a zatěžování vzájemného vztahu. Vědomě zvoleným přístupem posilovat svou rodičovskou, učitelskou či trenérskou autoritu i sebevědomí dítěte, vytvářet atmosféru pohody a spolupráce. Tedy prvky, kterými se vyznačuje respektující výchova.

Každý den slunce nesvítí, ale věřte, že mnohé z toho, co s dětmi prožíváme, skutečně ovlivnit lze. Začít uplatňovat efektivní komunikaci s dětmi není úplně jednoduché neboť jde především o změnu vlastního postoje. Lze se ji ale naučit. Tedy, pokud to alespoň zkusíte..... :O>)

Poslechněte si, co si odnestli ti, kteří už změnu v komunikaci s dětmi nastartovali.

Rodičovská skupina Liberec

Učitelé MŠ Doctrina Liberec

Co všechno vám může pomoci

Přednášky

Na přednáškách se například dozvíte, k čemu slouží autorita a jak ji budovat. Jak podporovat a posilovat zdravé sebevědomí dětí i to, proč jsou naše vzájemné vztay pro komunikaci tak důležité.

Škola vědomé komunikace

Zjistíte, co vám brání se s dětmi domluvit. Najdete klíč jak si s nimi rozumět. Jak je dovést k tomu, aby vás chtěly poslouchat. Naučíte se komunikovat i žít s dětmi ve větší vzájemné pohodě a úctě.

Konzultace

Prostřednictvím osobních nebo on-line (Skype) konzultací spolu rozebereme problémy, které s dětmi zažíváte. Najdeme jejich kořeny i možná řešení. Neostýchejte se zavolat. (776 548 860)

Mentoring

Vám poskytne zpětnou vazbu ke komunikaci v průběhu vašeho vyučování, tréninku nebo schůzky s dětmi. Poznáte, jak vaše komunikační dovednosti ovlivňují práci skupiny i vztahy mezi dětmi a vámi.

Nejbližší termíny kurzů

od 16. 9. 2019

září - listopad 2019

Škola vědomé komunikace s dětmi

Mladá Boleslav

od 26. 9. 2019

září - listopad 2019

Škola vědomé komunikace s dětmi

Články v blogu

Pozvali mě na přednášku do Masarykovy základní školy v Zásadě.  V učebně seděla asi čtyřicítka rodičů a celý učitelský sbor. Tedy kolem padesátky pozorných, aktivních posluchačů, kteří se neostýchali souhlasit i nesouhlasit, stejně jako se ptát.

V přednášce na téma „Jak budovat (nejen) rodičovskou autoritu“ jsme postupně odhalovali podstatu autority, princip jejího správného působení i její místo ve výchově.

DVTV přinesla záznam tiskové konference, na které společnost O2 a projekt e-bezpečí představily výsledky průzkumu chování českých dětí na internetu. Zabývá se především činnostmi, při nichž se děti mohou vystavovat kyberkriminalitě v jejích nejrůznějších podobách. Vít Klusák, autor chystaného dokumentu V síti představované výsledky aktuálně glosuje. Jde o bohulibou a z mého pohledu velmi užitečnou aktivitu, která přináší další osvětu k tématu člověk a technologie. Vřele doporučuji záznam konference shlédnout.

Na přednášky a kurzy rodičovské komunikace se hlásí jejich účastníci z nejrůznějších důvodů. Někteří si přichází potvrdit svůj přístup k dětem a zbavit se tak nejistoty ohledně výchovného stylu, který uplatňují. Jiní chtějí přijít na to, co dělat, aby děti nezlobily, dělaly to, co od nich potřebují nebo chtějí. Všichni pak hledají odpovědi na své otázky.

"Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem."