Škola vědomé komunikace s dětmi

V jejích šesti blocích se naučíte poslouchat a intenzivně vnímat podvědomou rovinu komunikace, kterou, ač je pro nás mimořádně důležitá a velmi silně nás ovlivňuje, jsme se naučili neslyšet a nevnímat. Ztratili jsme s ní kontakt a přestali jsme si rozumět. Rodiče s dětmi, ale i dospělí mezi sebou.

V průběhu našich setkání tuto rovinu znovu objevíme. Přijdeme na to, proč se člověk v komunikaci s okolím chová právě tak, jak se chová. Proč reaguje způsobem, který jsme neočekávali, ani jsme si ho nepřáli. A jak to udělat, aby to příště bylo jinak, lépe, příjemněji. Abychom si rozuměli.

Škola vědomé komunikace vás nenaučí druhými lidmi manipulovat, lámat je, vítězit nad nimi, ale otevře vám cestu k sobě navzájem. Cestu porozumění, spolupráce a vzájemného respektu. 

Po absolvování budete rozumět nejrůznějším situacím, které s dětmi zažíváte. Budete vědět proč se dějí, proč mají průběh, jaký mají a budete vědět, jak v nich reagovat tak, abyste z nich vy i děti (váš partner) vyšli silnější, spokojenější.

Obsah kurzu

Komunikace s dětmi

V průběhu prvních dvou setkání poznáte a naučíte se vnímat překážky vzájemné komunikace. Zjistíte co a proč ztěžuje nebo znemožňuje vzájemné porozumění, proč nás děti nemohou nebo nechtějí poslechnout, co nám komplikuje život. Naučíte se více vnímat a skutečně poslouchat ostatní i sebe sama.

Následně objevíte a naučíte se užívat takové komunikační postupy, které vedou ke vzájemnému respektu, udržují v komunikaci pohodu, vedou k dohodě, vzájemnému porozumění a spolupráci. Posílíte svou jistotu a sebevědomí v komunikaci, stejně jako vzájemné vztahy s dětmi i svou autoritu.

V dalších dvou setkáních se zaměříme na emoce. Objevíme některé nefunkční reakce na emocemi zatížené dítě. Dozvíte se, jak pracuje lidská mysl a pochopíte, proč některé snahy emoce ztišit negfungují nebo situaci překvapivě i zhoršují. Tyto postupy se naučíte rozeznávat a pojmenovávat, abyste se jim v budoucnu mohli vyhnout. Sami si vyzkoušíte, jak působí.

Co s tím, když dítě pláče, zlobí se, je smutné, uražené, naštvané,...

Společně objevíme, co člověk (dítě) zatížený silnou emocí skutečně potřebuje. Z našeho poznání odvodíme správnou reakci, kterou všichni důvěrně známe, jen jsme ji jaksi zapomněli a naučíte se ji znovu užívat. Naučíte se reagovat tak, abyste dítěti skutečně pomohli, posílili jeho důvěru ve vás a ještě podpořili svou rodičovskou autoritu. Vše si podrobně vysvětlíme, a také prakticky vyzkoušíme.

A jsme u pátého setkání. V něm se zaměříte na své pocity a reakce. I rodič je jen člověk, a tak i on má nárok prožívat situace, kdy se sám necítí dobře, je naštvaný, otrávený, vzteklý. Naučíte se s těmito situacemi zacházet tak, abyste pomohli sobě a neztráceli přitom druhé.

Poté co odezněly emoce na jedné i druhé straně, je potřeba potvrdit nebo nově nastavit pravidla a vzájemné vztahy. Dá se to udělat výčtem povinností, výhružkami sankcí, ale dá se to udělat i jinak. A ono "jinak" může být nejen hodně užitečné, ale i hodně důležité. Naučíte se proto techniku, jejíž pomocí zvládnete problém spolu s dítetem tak, že s jeho řešením  budou souhlasit obě strany a navíc  posílíte vzájemnou důvěru. V posledním šestém setkání si pak utrhnete třešničkou na dortu. Naučíte se řešit spory mezi dětmi a budete to umět naučit i děti samotné.

"Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem :O>)."