Škola vědomé komunikace s dětmi

V jejích šesti blocích se naučíte poslouchat a intenzivně vnímat podvědomou rovinu komunikace, kterou, ač je pro nás mimořádně důležitá a velmi silně nás ovlivňuje, jsme se naučili neslyšet a nevnímat. Ztratili jsme s ní kontakt a přestali jsme si rozumět. Rodiče s dětmi, ale i dospělí mezi sebou.

V průběhu našich setkání tuto rovinu znovu objevíme. Přijdeme na to, proč se člověk v komunikaci s okolím chová právě tak, jak se chová. Proč reaguje způsobem, který jsme neočekávali, ani jsme si ho nepřáli. A jak to udělat, aby to příště bylo jinak, lépe, příjemněji. Abychom si rozuměli.

Škola vědomé komunikace vás nenaučí druhými lidmi manipulovat, lámat je, vítězit nad nimi, ale otevře vám cestu k sobě navzájem. Cestu porozumění, spolupráce a vzájemného respektu. 

Po absolvování budete rozumět nejrůznějším situacím, které s dětmi zažíváte. Budete vědět proč se dějí, proč mají průběh, jaký mají a budete vědět, jak v nich reagovat tak, abyste z nich vy i děti (váš partner) vyšli silnější, spokojenější.

"Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem :O>)."