Vědomá komunikace s dětmi

Nevíte si s dětmi rady?

Bulí, vztekají se, berou druhým hračky. Dělají, co nemají a nedělají, co mají. Nedávají pozor, jsou drzí, perou se, odmlouvají, uráží se, mluví sprostě, lítají, ...

Anebo opačně. Nechtějí nic dělat, nemluví, nereagují, mají nulové sebevědomí, nezdraví a nedá se s nimi hnout. ...

Záleží vám na nich, máte je rádi, ale dohodnout se s nimi, umravnit je, usměrnit je, fungovat s nimi bez křiku, výhružek, pohlavků a vlastní zloby. Jde to vůbec?

Naučím vás jednat s dětmi tak, aby vás chtěly poslouchat

  • Díky dovednostem vědomé komunikace budete dosahovat toho, co od dětí potřebujete nebo chcete bez zbytečných konfliktů.
  • Budete rozumět tomu, co se mezi vámi a dítětem právě teď děje a proč.
  • Budete umět vytvářet a udržovat atmosféru pohody a spolupráce, stejně jako děti motivovat nebo řešit problémy spolu s nimi.
  • Posílíte svou rodičovskou, učitelskou či trenérskou autoritu i sebevědomí dítěte.

Každý den slunce nesvítí, ale mnohé z toho, co s dětmi prožíváte, skutečně ovlivnit lze.  
Tedy, pokud to alespoň zkusíte... :O>)

Jak se vědomou komunikaci naučíte

Přednášky

Na přednáškách se například dozvíte, k čemu slouží autorita a jak ji budovat. Jak podporovat a posilovat zdravé sebevědomí dětí i to, proč jsou naše vzájemné vztay pro komunikaci tak důležité.

Škola vědomé komunikace

Zjistíte, co vám brání se s dětmi domluvit. Najdete klíč jak si s nimi rozumět. Jak je dovést k tomu, aby vás chtěly poslouchat. Naučíte se komunikovat i žít s dětmi ve větší vzájemné pohodě a úctě.

Konzultace

Prostřednictvím osobních nebo on-line konzultací spolu rozebereme problémy, které s dětmi zažíváte. Najdeme jejich kořeny i možná řešení. Neostýchejte se zavolat. (776 548 860)

Mentoring

Vám poskytne zpětnou vazbu ke komunikaci v průběhu vašeho vyučování, tréninku nebo schůzky s dětmi. Poznáte, jak vaše komunikační dovednosti ovlivňují práci skupiny i vztahy mezi dětmi a vámi.

"Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem."