Vědomá komunikace s dětmi

Nevíte si s dětmi rady?

Bulí, vztekají se, berou druhým hračky. Dělají, co nemají a nedělají, co mají. Nedávají pozor, jsou drzí, perou se, odmlouvají, uráží se, mluví sprostě, lítají, ...

Anebo opačně. Nechtějí nic dělat, nemluví, nereagují, mají nulové sebevědomí, nezdraví a nedá se s nimi hnout. ...

Záleží vám na nich, máte je rádi, ale dohodnout se s nimi, umravnit je, usměrnit je, fungovat s nimi bez křiku, výhružek, pohlavků a vlastní zloby. Jde to vůbec?

Naučím vás jednat s dětmi tak, aby vás chtěly poslouchat

  • Díky dovednostem vědomé komunikace budete dosahovat toho, co od dětí potřebujete nebo chcete bez zbytečných konfliktů.
  • Budete rozumět tomu, co se mezi vámi a dítětem právě teď děje a proč.
  • Budete umět vytvářet a udržovat atmosféru pohody a spolupráce, stejně jako děti motivovat nebo řešit problémy spolu s nimi.
  • Posílíte svou rodičovskou, učitelskou či trenérskou autoritu i sebevědomí dítěte.

Každý den slunce nesvítí, ale mnohé z toho, co s dětmi prožíváte, skutečně ovlivnit lze.  
Tedy, pokud to alespoň zkusíte... :O>)

Zaregistrujte se

Ukážu vám jak rozumět nejrůznějším situacím, které s dětmi zažíváte a jak je řešit

Ukážu vám jak rozumět nejrůznějším situacím,
které s dětmi zažíváte a jak je řešit

Přehled rodičovských požadavků

Co rodiče chtějí?

Aby se děti nevztekaly
Aby děti nedělaly scény
Aby děti nedělaly ostudu
Aby se s rodiči nehádaly
Aby se nehádali mezi sebou
Aby poslouchaly
Aby poslechly, teď hned
Aby nezlobily
Aby se neurážely
Aby se podřídily
Aby měly respekt z rodičů
Aby uznávaly autoritu
Aby držely dané slovo
Aby nelhaly
Aby dodržovaly pravidla
Aby nemluvily sprostě
Aby chápaly
Aby uklízely
Aby udržovaly pořádek
Aby se učily
Aby furt nevisely na mobilu
Aby jedly
Aby u jídla nemluvily

Aby vše probíhalo hladce
       ... a rodiče měli klid

 

Zaregistrujte se

(zdarma)

a objevte, jak můžete své rodičovské potřeby úspěšně naplňovat. 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány podle platných právních předpisů

"Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem."

Jak se vědomou komunikaci naučíte

Přednášky

Na přednáškách se například dozvíte, k čemu slouží autorita a jak ji budovat. Jak podporovat a posilovat zdravé sebevědomí dětí i to, proč jsou naše vzájemné vztay pro komunikaci tak důležité.

Škola vědomé komunikace

Zjistíte, co vám brání se s dětmi domluvit. Najdete klíč jak si s nimi rozumět. Jak je dovést k tomu, aby vás chtěly poslouchat. Naučíte se komunikovat i žít s dětmi ve větší vzájemné pohodě a úctě.

Konzultace

Prostřednictvím osobních nebo on-line konzultací spolu rozebereme problémy, které s dětmi zažíváte. Najdeme jejich kořeny i možná řešení. Neostýchejte se zavolat. (776 548 860)

Mentoring

Vám poskytne zpětnou vazbu ke komunikaci v průběhu vašeho vyučování, tréninku nebo schůzky s dětmi. Poznáte, jak vaše komunikační dovednosti ovlivňují práci skupiny i vztahy mezi dětmi a vámi.