Vědomá komunikace s dětmi

Zdeněk Okleštěk - lektor vědomé komunikace

"Naučím vás
 lépe rozumět dětem i sobě
 a komunikovat s nadhledem." 

 Zdeněk Okleštěk
 lektor vědomé komunikace

"Naučím vás
 lépe rozumět dětem i sobě
 a komunikovat s nadhledem. :O>)"

 Zdeněk Okleštěk - lektor vědomé komunikace

Znáte to

Děti bulí, vztekají se, berou druhým hračky.
Dělají, co nemají a nedělají, co mají.
Nedávají pozor, jsou drzé, perou se, odmlouvají, uráží se, mluví sprostě, lítají, ...

Anebo opačně.
Nechtějí nic dělat, nemluví, nereagují, mají nulové sebevědomí, nezdraví
a nedá se s nimi hnout.

Záleží vám na nich,
máte je rádi, ale dohodnout se s nimi,
umravnit je, usměrnit je, fungovat s nimi bez křiku, výhružek, pohlavků a vlastní zloby.
Jde to vůbec?

Určitě ANO

Jde jen o to, uvědomit si pár principů a jít na to trochu jinak.

Naučím vás jak :O>)

  • Díky vědomé komunikaci budete snadněji dosahovat toho, co od dětí potřebujete nebo chcete.
  • Budete lépe rozumět tomu, proč se dítě chová tak, jak se právě chová.
  • Povedete děti snadněji ke spolupráci. Budete je umět motivovat i řešit problémy spolu s nimi.
  • Posílíte svou rodičovskou, učitelskou či trenérskou autoritu i sebevědomí dětí.

Každý den slunce nesvítí, ale mnohé z toho,
co s dětmi prožíváte, skutečně ovlivnit lze.  
Tedy, pokud to alespoň zkusíte... :O>)

Jak se vědomou komunikaci naučit?

Projděte si mou nabídku a ozvěte se

Přednášky

Na přednáškách se například dozvíte, k čemu slouží autorita a jak ji budovat. Jak podporovat a posilovat zdravé sebevědomí dětí i to, proč jsou naše vzájemné vztahy pro komunikaci tak důležité.
Více informací →

Kurz vědomé komunikace

Zjistíte, co vám brání se s dětmi domluvit. Najdete klíč jak si s nimi rozumět. Jak je dovést k tomu, aby vás chtěly poslouchat. Naučíte se komunikovat i žít s dětmi ve větší vzájemné pohodě a úctě.
Více informací →

Konzultace

Prostřednictvím osobních nebo on-line konzultací spolu rozebereme problémy, které s dětmi zažíváte. Najdeme jejich kořeny i možná řešení. Neostýchejte se zavolat. (776 548 860)
Více informací →

Mentoring

Vám poskytne zpětnou vazbu ke komunikaci v průběhu vašeho vyučování, tréninku nebo schůzky s dětmi. Poznáte, jak vaše komunikační dovednosti ovlivňují práci skupiny i vztahy mezi dětmi a vámi.
Více informací →

"Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem. :O>)"