Mentoring

Náslech nebo videozáznam s navazující konzultací pro učitele a vedoucí dětských skupin.

Trenér vysvětluje svému dětskému týmu taktiku hry.

Získejte zpětnou vazbu ke komunikaci v průběhu vašeho vyučování, tréninku nebo schůzky s dětmi. Poznejte na vlastní oči, jak vaše komunikační dovednosti ovlivňují atmosféru ve skupiněvztahy mezi dětmi a vámi.

Objevte a odstraňte bariéry, které vám brání se domluvit. Najděte klíč, jak si s dětmi lépe rozumět a vést své vyučování, trénink nebo schůzku efektivněji.

Objevte a odstraňte bariéry, které vám brání se domluvit. Najděte klíč, jak si s dětmi lépe rozumět a vést své vyučování, trénink nebo schůzku efektivněji.

Pro sjednání menoringu mi napište, 
nebo zavolejte

776 548 860.

Bližší reference můžete získat např. na ZŠ Doctrina Liberec, kde mentoring již několikrát proběhl.

"Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem."