Videozáznam s navazující konzultací (mentoring) pro učitele a vedoucí skupin

Získejte zpětnou vazbu ke komunikaci v průběhu vašeho vyučování, tréninku nebo schůzky s dětmi. Podíveje se na vlastní oči a poznejte, jak vaše komunikační dovednosti ovlivňují atmosféru ve skupiněvztahy mezi dětmi a vámi. Objevte a odstraňte bariéry, které vám brání se domluvit. Najděte klíč, jak si s dětmi lépe rozumět a vést své vyučování, trénink nebo schůzku efektivněji.

 

 

Pro sjednání videozáznamu s následnou konzultací mi napište nebo zavolejte  776 548 860.

Bližší reference můžete získat např. na ZŠ Doctrina Liberec, kde mentoring již několikrát proběhl.

"Naučte se lépe rozumět dětem i sobě a komunikujte s nadhledem."