Zásady zpracování osobních údajů - JEDNORÁZOVÝ SOUHLAS

Kontaktní údaje správce

Zdeněk Okleštěk, Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku
Obecního živnostenského úřadu Magistrátu Města Liberec pod č.p.: 350506/U2008/15035/Sko

E-mail: info@zdenekoklestek.cz
telefon:  +420 776 548 860
IČO: 15738248
Zahradní 468, Liberec

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, v rozsahu e-mail, jméno, příjmení, město budu, zpracovávat za účelem organizace jednorázové propagační události, na kterou jste se přihlásili. Právním základem pro toto zpracování je SOUHLAS.

Doba zpracování (uložení)

Údaje budu ukládat do konce události, na kterou jste se přihlásili. 

Způsob nakládání s vašimi osobními údaji

Vaše osobní údaje budu zpracovávat osobně i prostřednictvím zpracovatelů (SmartEmailing a.s.,), jejichž software a on-line služby při práci s vašimi údaji využívám.

Vaše práva jakožto subjektu údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které můžete uplatnit zasláním žádosti o přístup na můj e-mail, případně telefonickým dotazem.

Současně máte právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů.

Můžete také požádat o omezení jejich zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování nebo požadavek na jejich přenos.

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytujete dobrovolně a tak ho můžete i kdykoliv odvolat. A to zasláním informace o odvolání souhlasu na můj e-mail.

Máte také právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu.

Zdeněk Okleštěk :O>)