Zásady zpracování osobních údajů - SOUHLAS

Kontaktní údaje správce

Zdeněk Okleštěk, Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku
Obecního živnostenského úřadu Magistrátu Města Liberec pod č.p.: 350506/U2008/15035/Sko

E-mail: info@zdenekoklestek.cz
telefon:  +420 776 548 860
IČO: 15738248
Zahradní 468, Liberec

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, v rozsahu e-mail, jméno, příjmení, město budu, zpracovávat za účelem poskytování informací o nových obsazích mého webu, místech a termínech přednášek, kurzů a ostatních mnou poskytovaných služeb, jakožto i dalších obchodních sdělení, a to na základě vašeho SOUHLASU, který je také právním základem pro toto zpracování.

Doba zpracování (uložení)

Údaje budu ukládat po dobu tří let po udělení nebo prodloužení souhlasu k jejich zpracování z vaší strany. 

Způsob nakládání s vašimi osobními údaji

Vaše osobní údaje budu zpracovávat osobně i prostřednictvím zpracovatelů (SmartEmailing a.s., Fakturoid s.r.o.), jejichž software a on-line služby při práci s vašimi údaji využívám.

K naplnění výše uvedeného účelu informování bude užíváno také profilování vašich osobních údajů. V praxi to znamená, že budou průběžně tříděny tak, abych vás nezatěžoval opakovanou rozesílkou sdělení, která jste již obdrželi, nezval vás na události, které jsou z vašeho bydliště nedostupné apod.


Vaše práva jakožto subjektu údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které můžete uplatnit zasláním žádosti o přístup na můj e-mail, případně telefonickým dotazem.

Současně máte právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů.

Můžete také požádat o omezení jejich zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování nebo požadavek na jejich přenos.

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytujete dobrovolně a tak ho můžete i kdykoliv odvolat. A to zasláním informace o odvolání souhlasu na můj e-mail nebo kliknutím na odkaz Odhlásit se a už nedostávat další zprávy můžete zde.“. Ten je na konci každého obchodního sdělení, které ode mě obdržíte.

Máte také právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu.

Zdeněk Okleštěk :O>)