Blog

Padla facka a co dál?

1. října 2015 přinesla Mladá Fronta Dnes na své titulní straně článek „Fackovací případ ředitele Korandy.“ Pan ředitel v rozhovoru s redaktorkou Ivanou Karáskovou popisuje průběh události, kdy dal v minulém školním roce žákovi v sedmé třídě pohlavek a co všechno z toho vzešlo.

 


Paradox obětavého přístupu k dětem

Seděli jsme po třídních schůzkách s několika dalšími rodiči v hospůdce nedaleko školy. Sdíleli jsme své dojmy z proběhnuvších „rodičáků“ i každodenního soužití s našimi ratolestmi. Semleli jsme toho hodně a dobře jsme se při tom bavili. Naše děti musely v tu dobu dost intenzivně škytat, neboť jsme je proprali ze všech stran. Zaujal mě tenhle drobný příběh.


Past ochranářství

Výchva dětí s úctou a v dobrémDnes se s vámi chci podělit o příběh, který ke mně „přišel“ při jednom z jarních kurzů. Jeho účastnicí byla i paní Věra, která pracuje jako vychovatelka ve školní družině. Při jednom z našich setkání vznesla dotaz, co má dělat se čtveřicí třeťáků, kteří jsou v družině jak velká voda a nechtějí se zapojovat do odpoledního programu.

 


Přijmout děti takové, jaké jsou

Po skončení přednášky v Uherském Hradišti za mnou přišla jedna z přítomných maminek a chtěla se poradit, co se synem, který je úplně jiný než všichni ostatní. Začala vyprávět o klukovi asi osmi až desetiletém, který neposedí, nepostojí, pořád něco pozoruje, sleduje, zkoumá, prověřuje, zkouší,....

Nerozuměl jsem jejímu přání, a tak se ptám: "Kde je problém?"


Rodičovská autorita v praxi

Naštvané dítěPozvali mě na přednášku do Masarykovy základní školy v Zásadě.  V učebně seděla asi čtyřicítka rodičů a celý učitelský sbor. Tedy kolem padesátky pozorných, aktivních posluchačů, kteří se neostýchali souhlasit i nesouhlasit, stejně jako se ptát.

V přednášce na téma „Jak budovat (nejen) rodičovskou autoritu“ jsme postupně odhalovali podstatu autority, princip jejího správného působení i její místo ve výchově.


Špejle, papír, provázek a hurá na ně

Autorské právo: Grekov / 123RF Reklamní fotografieJe tu překrásně barevný podzim (Pokud není, prostě si ho představte.), a tak máme jedinečnou příležitost nechat děti prožít celou řádku zkušeností, posilujících jejich sebevědomí, sebedůvěru, radost z úspěchu nebo i vyrovnání se s neúspěchem. Zažít pocit spolupráce, společně strávit čas, posílit vzájemné vztahy.


Talent jako zdroj neklidu?

Přemýšlel jsem, jaké téma vám na rozjezd po vánočních svátcích nabídnout, když v tom se téma objevilo samo. Na mém oblíbeném internetovém zpravodajském kanálu DVTV vyzpovídala moderátorka Daniela Drtinová Václava Fořtíka z pražského "Centra nadání", které se zabývá zkoumáním a rozvojem dětských talentů. K mému potěšení není rozhovor jen o úzké skupince nejinteligentnějších nebo nejtalentovanějších dětí a péči o ně.


U jídla se mluví !

Nedávno jsem absolvoval jednu ze svých pracovních návštěv v mateřské škole. Uskutečnil jsem tu několik náslechů, při nichž jsem sledoval komunikační a sociální dovednosti vyučujících a jejich vliv na celkovou atmosféru i práci ve třídě, vztahy mezi učitelem a dětmi, i mezi dětmi navzájem.

Bylo to velmi zajímavé a inspirující. Vyučující si vedli stejně jako ostatní dospělí. Někdo komunikoval velmi dobře a zcela vědomě.  Jiný komunikoval také dobře, ale jednotlivých postupů si příliš vědom nebyl.


Za maminku, za babičku aneb tanečky kolem jídla

Co s tím, když nechce jístS tatínkem Václavem jsme hledali příčinu toho, proč je Klárka tak tvrdohlavá, proč má tendenci neustále rodičům vzdorovat a bojovat s nimi.

Jen tak mezi řečí mi popsal situaci, kdy byla podle něj Klárka naopak velmi hodná a dalo se s ní domluvit. Chtěl přijít na to, v čem byl princip úspěšné dohody, aby ho mohl uplatňovat i do budoucna.


Život má svá rizika a je třeba učit děti s nimi žít

Při setkáních s rodiči nebo učiteli si krom jiného povídáme i o tom, že je třeba nebránit dětem našim vlastním strachem v rozvoji jejich osobnosti. Nebránit jim zkoušet překonávat překážky a zvládat životní výzvy jen proto, že v sobě nesou nějaké riziko. To je totiž součástí mnoha živoních situací i lidských činností a děti se s ním potřebují naučit žít. Kromě toho zážitek překonaného rizika výrazně posouvá sevevědomí dětí i jejich víru ve vlastní schopnosti.

 

 


Výchva dětí s úctou a v dobrémJako lektor komunikace pomáhám dospělým lépe rozumět dětem i sobě, komunikovat s nadhledem a mít z výchovy radost :O>). To vše prostřednictvím přednášek, kurzů, mentoringu i osobních konzultací.

Aktuální termíny
přednášek a kurzů